Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W dniu 9.11.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla maturzystów pn.:
 „Od marzeń do kariery, czyli jak przygotować się do wejścia na rynek pracy

 
Program dwugodzinnego spotkania przedstawiał się następująco:

1. Etapy podejmowania decyzji zawodowych.
2. Poznaj swoje zasoby: osobowość, umiejętności, zainteresowania, kondycja psychofizyczna, potrzeby i wartości, marzenia.
3. Informacje dot. edukacji – strony internetowe przydatne dla maturzystów.
4. Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024.
5. Rynek pracy dziś:
                 - czynniki determinujące sytuację na rynku pracy;
                 - bieżące trendy i tendencje występujących na rynku pracy;
                 - zawody nadwyżkowe i deficytowe.

6. Rynek pracy jutra:
- zawody, o których 10 lat temu nikt nie słyszał;
- kompetencje przyszłości.

Zajęcia poprowadziły panie:
Anna Stelmach i Agnieszka Serek z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.
  
 Pan Dyrektor Andrzej Bilewski, przywitał przedstawicielki WUP w progach naszej szkoły. Skierował także kilka słów do młodzieży zgromadzonej na sali wskazując na sytuację absolwentów, w tym także studentów w naszym kraju. Podkreślił, iż wartością dodaną jest znajomość sytuacji na rynku pracy oraz pojawiających się trendów, które stanowią ważne ogniwo w procesie podejmowania dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

W spotkaniu wzięły udział klasy 4A i 4B