Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Studniówka 2020

Dnia 18 stycznia 2020r. w Pałacu w Konarach rozpoczął się bal studniówkowy tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju. 

 

W mroźną, zimową porę wprowadziła piosenka w wykonaniu uczennicy
klasy IV H Marysi Szpadkowskiej.

W niezwykły klimat studniówkowego balu wprowadzili uczniowie: Aleksandra Olszewska (kl. IIIA LO) oraz Wojciech Ziółek (kl. IVh). 


Prowadzący przywitali gości oraz tegorocznych maturzystów.


 Staropolski polonez na 16 par, poprowadził Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski  

wraz z wychowawcami klas maturalnych.

Na studniówce bawili się uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego: kl. IIIA - wych. I. Kasperek, kl. IIIB - wych. A. Bilewska, kl. IIIC - wych. J. Szumilas,

 a także uczniowie Technikum Nr 1: kl. IVE - wych. K. Kabata, kl. IVG - wych. M. Lech, kl. IVH - wych. K. Kaszuba wraz z osobami towarzyszącymi.

 

Oficjalną część balu rozpoczął  Dyrektor szkoły Pan Andrzej Bilewski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Wicestarosta Buski Pan Stanisław Klimczak, Grono Pedagogiczne i przedstawiciele rodziców maturzystów.Zaproszeni goście złożyli maturzystom życzenia wspaniałej zabawy do białego rana, a za 100 dni – jak najlepszego zdania egzaminów maturalnych.

Pan Wicestarosta wręczył uczniom "sowy" na szczęście.

Na ręce przewodniczących klas Dyrektor przekazał "magiczne gwiazdki".

Młodzież podziękowała Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i wręczyła piękne bukiety kwiatów.

oraz skierowała dedykację muzyczną


w wykonaniu Marii Szpadkowskiej z klasy IV H.

Tradycyją stało się, że część oficjalną uroczystości kończy walc, do którego maturzyści zapraszają nauczycieli oraz rodziców.

 
Potem już tylko zabawa do białego rana oraz pamiątkowe zdjęcia.

  

 

 

 

 

 

 

Życzymy więc raz jeszcze, by dobry nastrój nie opuszczał młodzieży i udzielił się także w maju, gdy przyjdzie zmierzyć się z egzaminem maturalnym.
Życzymy 100% za symboliczne 100 dni!