Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Zakończenie Szkoły Branżowej '2020

Zakończenie Szkoły w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 w Busku-Zdroju.

W dniu 25.06.2020r. odbyło się uroczyste zakończenie szkoły. Ze względów epidemicznych uroczystość miała szczególny charakter, zgodny z wytycznymi GIS.

W uroczystości uczestniczył dyrektor Andrzej Bilewski, wychowawca klasy trzeciej Remigiusz Jaskulski

  
oraz uczniowie klasy drugiej z wychowawczynią Agnieszką Zielińską.


Szkołę ukończyło 27 osób,  9 osób uzyskało w klasie trzeciej średnią ocen powyżej 4.75.

 
Pomimo dużych potrzeb kadrowych i promocji szkolnictwa zawodowego na rynek pracy powiatu buskiego weszło tylko: 10 osób w zawodzie fryzjer,  3 osoby - sprzedawca, - 11 osób - kucharz i 3 osoby w zawodzie cukiernik.

Wszyscy w czasie kształcenia byli pracownikami młodocianym, co pozwoliło im nabyć duże umiejętności praktyczne.

Absolwenci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, w tym za zaangażowanie w życie  klasy i szkoły.

Statuetkę Super  Menagera  otrzymała Weronika Domagała  za zaangażowanie w pełnieniu funkcji wiceprzewodniczącej samorządu uczniowskiego i podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz szkoły min. takich jak Dzień Kobiet, Miss Wiosny, poczta walentynkowa,  dzień wiosny

natomiast Radosław Sowula za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie szkoły w sporcie. 


"Po trzech latach, które przyznacie, szybko minęły dobijacie do upragnionego celu podróży - ukończenia szkoły.


Czy to oznacza koniec edukacyjnej przygody? Zdecydowanie - Nie. Moim zdaniem LO dla dorosłych to jest propozycja dla Was.   

        Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy dziękuję Wam za zaangażowanie, trud wychowawczy, cierpliwość i wyrozumiałość. Pracodawcom dziękuję za znakomite przygotowanie dzisiejszych absolwentów do wykonywania zawodu oraz bardzo dobrą współpracę ze szkołą. Dziękuję rodzicom za współpracę w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Kończąc życzę Wam drodzy absolwenci zdania egzaminów zawodowych 
i dalszej udanej wędrówki przez życie" - powiedział Dyrektor Andrzej Bilewski.

                           Młodzież podziękowała Dyrektorowi

                    i wychowawcom, przekazując piękne kwiaty.