Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Sukces Aleksandry Borzęckiej – uczennicy Technikum Nr 1 w Busku-Zdroju

 

W ramach IX Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 14 lutego 2020 r. w siedzibie WSEPiNM odbyło się podsumowanie konkursu „Działajmy razem dla lepszego Internetu”.

Do udziału w konkursie zgłosiło się kilkoro uczniów naszego Technikum Nr 1
w Busku-Zdroju, którymi opiekuje się uczący informatyki
prof. Dariusz Wilczyński. Spośród naszych uczniów najwyżej oceniono Aleksandrę Borzęcką – uczennicę kl. I h, która zajęła 6 miejsce i została przez organizatorów uhonorowana wyróżnieniem. Konkursowa praca Oli to samodzielnie napisana i wykonana przez nią piosenka o tematyce związanej z bezpiecznym i lepszym internetem.

O wadze osiągnięcia Oli niech świadczy to, że w konkursie wzięło udział łącznie 523 uczniów z 51 szkół z województwa świętokrzyskiego.  

Honorowy dyplom Ola otrzymała z rąk p. Katarzyny Nowackiej – świętokrzyskiej wicekurator oświaty, a nagrody od przedstawicielki głównego sponsora firmy KOPIPOL – Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych (na zdjęciach).

Serdeczne gratulacje dla Oli. Mamy nadzieję, że uczniowie szkół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju rozwijając i realizując swoje zainteresowania i pasje pójdą śladami Oli i będą brali udział w innych konkursach wiedzy i multimedialnych.