Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

 I. Miejsce i czas przeprowadzenia Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

1. Miejsce:
sala nr 3 .

2. Termin:   
9 grudnia 2019 r. dla solistów i 10 grudnia 2019 r. dla grup /3 osoby i więcej/.

 Czas rozpoczęcia będzie podany zainteresowanym osobom .

  II. Organizatorzy :
Nauczyciele  Religii i muzyki

 III. Cele

 1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania kolęd i pastorałek. 

2. Rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek.

 3. Rozwijanie talentów muzycznych.

 4. Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

 5. Integracja klas.

 6. Upowszechnianie kultury muzycznej.

 7. Wyłonienie najlepszych solistów pod względem artystycznym.

   IV. Uczestnicy

1. Konkurs będzie przebiegła w dwóch kategoriach: Soliści grupy. 

2. Kolejność występowania poszczególnych grup  i solistów ustalona zostanie drogą losowania.

3. Losowanie kolejności występowania solistów odbędzie się 9 grudnia (poniedziałek) na przerwie lekcyjnej  poprzedzającej konkurs w sali 3.

 4. Losowanie grup odbędzie się 10 grudnia (wtorek) na przerwie lekcyjnej przed występem w sali 3.  

  V. Warunki uczestnictwa w konkursie grup

1. W konkursie powinna wziąć udział każda klasa.

2. Każda grupa przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w  zależności od własnego uznania.

  3. Utwory nie mogą się powtarzać. Pierwszeństwo wyboru ma grupa , która wcześniej zgłosi swój repertuar.

  4. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.

 5. Zgłoszenia udziału klasy w konkursie należy dokonać do 2 grudnia u SIOSTRY  CHRYSTIANY  BUDZUŃSKIEJ .

 6. Uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć instrumentaliści LUB PODKŁADY MUZYCZNE na nośnikach cyfrowych.

 7. Dopuszczalny jest śpiew a'cappella.

 

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie solistów

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SZKOŁY tylko i wyłącznie jako solista.

 2. Uczestnik przygotowuje tylko jedną kolędę lub pastorałkę, w  zależności od własnego uznania.

 3. Utwory nie mogą się powtarzać. Pierwszeństwo wyboru ma solista, który wcześniej zgłosi swój repertuar.

  4. Uczestnikom zabrania się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania świątecznych piosenek.

5. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać  :

  do 2 grudnia u SIOSTRY  CHRYSTIANY  BUDZUŃSKIEJ .

6. Uczestnikom konkursu mogą towarzyszyć instrumentaliści LUB PODKŁADY MUZYCZNE na nośnikach cyfrowych.

7. Dopuszczalny jest śpiew a'cappella .

VII. Ocena

 1. W celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatorów Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów  w oparciu o niniejszy regulamin. Werdykt Komisji jest niepodważalny i niezaskarżalny.

  2. Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

  muzykalność, walory wokalne,

  umiejętności warsztatowe (intonacja, dykcja),

  interpretację tekstu,

  dobór repertuaru do możliwości wykonawców,

  pomysłowość i oryginalność wykonania,

  ogólny wyraz artystyczny,

  inne, dodatkowe atuty prezentacji (nie dotyczy solistów)

  VII. Uwagi końcowe

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie internetowej szkoły.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości GRUP, które zgłosiły udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie internetowej szkoły .

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości wizerunku i danych osobowych solistów, którzy zgłosili udział w konkursie, a także do publikacji ich fotografii na stronie internetowej szkoły.

6.Laureatów i uczestników  konkursu czekają różne niespodzianki.