MISYJNY PAŹDZIERNIK

M i e s i ą c  p a ź d z i e r n i k 2019 roku z woli papieża Franciszka jest poświęcony misjom.
Oczy wszystkich ludzi dobrej woli są zwrócone na ogrom spraw związanych z pracą misjonarzy, misjonarek, wolontariuszy świeckich i tych, którzy wspierają dzieło misyjne duchowo i materialnie.
Społeczność naszej szkoły  zaproszona jest do włączenia się i aktywnej pomocy.
Jest tak wiele potrzebujących dzieci - sierot,  tak wielu młodych pragnących uczyć się i realizować marzenia na swoją przyszłość.

Zakończenie akcji pomocy misjom jest 31 października. Proszę przewodniczących klas do przeprowadzenia zbiórki  funduszy na ten cel  i  wpłatę  na konto podane niżej.

Polecane strony:

https://kanoniczki.pl    zakładka Afryka

RACHUNKI BANKOWE: