Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

Szybko, sprawnie, bezpiecznie - próbna ewakuacja w szkole

 

 17 września 2019r. w naszej szkole rozbrzmiały trzy dzwonki, trwające około minuty każdy. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynki szkoły.

 

 Corocznie przeprowadzane ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku.

. Głównym celem takiego typu działań jest zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować i udać na miejsce zbiórki.

Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwała Państwowa Straż Pożarna.

Podsumowano przebieg ewakuacji - wszystko wyszło zgodnie z procedurą.