Rekrutacja 2019

Aktualnie kandydaci potwierdzają wolę nauki w danej szkole dostarczają oryginalne świadectwa, zdjęcia, podają rozmiary koszulek, dokonują wpłat, składają podania o internat.


16 lipca 2017r. nastąpiło podanie wyników rekrutacji do szkoły poprzez opublikowanie list osób zakwalifikowanych.

O godz.12.00 odbyło się spotkanie w czasie którego zostali przedstawieni wychowawcy, uzupełniana była dokumentacja o oświadczenia dotyczące nauki religii, wdż, internat, stypendia dojazdowe, koszulki, wpłaty itp.

Informacje przekazał dyrektor szkoły P. Andrzej Bilewski.

 

25 lipca 2019 r. zostaly wywieszone listy osób przyjętych do szkół.

Odbyło się także spotkanie, w czasie którego zostali przedstawieni wychowawcy, uzupełniana była dokumentacja (oświadczenia dotyczące nauki religii, wdż, internat, stypendia dojazdowe, koszulki, wpłaty itp.).

Wychowawcami klas pierwszych będą:

klasa I Bp - wychowawczyni  Ewa Kozłowska

klasa I hp - wychowawczyni Monika Deręgowska - Rajczak

klasa I ep - wychowawczyni  Agnieszka Bałaga

klasa I wp - wychowawczyni  Monika Kuś

klasa I Cg - wychowawczyni Aneta Wójcikiewicz

klasa I hg- wychowawczyni  Małgorzata Piwońska
 

klasa I eg - wychowawczyni  Anna Kaleta-Radek

klasa I wg - wychowawczyni  Monika Zwolska