Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Wielki Historyczny Quiz Historyczny "Gramy dla Niepodległej"

Dnia  9 października 2019 r. reprezentacja szkoły wzięła udział w finale konkursu w ramach  Wielkiego Quizu Historycznego. 
Quiz rozpoczęło wystąpienia Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek.

Do udziału zakwalifikowało się 39 zespołów z województwa świętokrzyskiego.
Do II etapu awansował zespół z naszej szkoły w składzie Wojciech Kwiecień, Bartosz Kwiecień i Krzysztof Warchulski.

 

Każdy z quizów podzielony był na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczyła drogi Polaków do odzyskania niepodległości i faktów historycznych, natomiast druga nawiązywała do 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W pierwszej znalazło się 30 pytań, natomiast w drugiej 15. Każde pytanie zawierało 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Życzymy kolejnych sukcesów!