Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej

24.01.2020r.

PROWADZĄCE TURNIEJ: JULIA DYBKO I MAGDALENA MARZEC

 

 

 

 

JURY W SKŁADZIE: 

PAN WICEDYREKTOR MAREK PARTYKA, p.IZABELA KASPEREK, p.ANNA MARZEC I OSKAR NICIARZ

 

 

PAN DYREKTOR ANDRZEJ BILEWSKI PRZYWITAŁ WSZYSTKICH UCZNIÓW, JURY I ZAPROSZONYCH GOŚCI

   

M.IN PANA TADEUDZA SEMPIOŁA - KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI I PROMOCJI STAROSTWA   POWIATOWEGO W BUSKU-ZDROJU, KTÓRY OPOWIEDZIAŁ UCZNIOM O INWESTYCJACH W BUSKIM POWIECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

  ZESPOŁY KLASOWE, KTÓRE MUSIAŁY WYKAZAĆ SIĘ SZEROKĄ WIEDZĄ O UNII EUROPEJSKIEJ.

 W CZASIE KONKURSU WIEDZY O UE PADŁO 90 PYTAŃ!

 

  

  

KONKURENCJA:   MAPA I FLAGA

 

 

 

 

 

KONKURENCJA:  POSTAĆ Z HISTORII, LITERATURY, ROZRYWKI...

 

 

  

 

KONKURENCJA:   PIOSENKA, TANIEC

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

 

  

KONKURENCJA:   POSTAĆ Z BAJKI

 

 

 

  

I MIEJSCE KLASA 1hp

 II MIEJSCE KLASA 2H

 

III MIEJSCE KLASA 1B 

 PAN DYREKTOR ANDRZEJ BILEWSKI I ORGANIZATORZY:

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

Z OPIEKUNKAMI: p.AGNIESZKĄ BAŁAGĄ I p.MONIKĄ DERĘGOWSKĄ - RAJCZAK