Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Stypendia Dyrektora
W dniu 13 lutego 2020r. Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski wręczył 52 uczniom Stypendia Dyrektora za wyniki w nauce i 4 uczniom za osiągnięcia sportowe.


Dyrektor pogratulował uczniom


wysokich wyników w nauce.
 

20 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego.


26 uczniów Technikum Nr 1


6 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało 4 uczniów.