"Formy ochrony przyrody na Ponidziu"

 

14 stycznia 2020r. gościem w naszej szkole był Pan Dariusz Wiech-starszy specjalista do spraw ochrony przyrody, pracownik Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach.

Wygłosił on prelekcję na temat: "Formy ochrony przyrody na terenie Ponidzia", której wysłuchali uczniowie klas biologiczno-sportowych oraz klasy IIA, IIIA, Iep i Ihp.

Pan Dariusz Wiech przedstawił uczestnikom spotkania rózne formy ochrony przyrody na Ponidziu, a także florę i faunę Ponidzia. Na slajdach prezentowanych przez prelegenta uczniowie zobaczyli, jak wygląda dyptam jesionolistny, zwany gorejącym krzewem Mojżesza, miłek wiosenny, obuwik pospolity, aster gawędka oraz inne rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla muraw kserotermicznych Ponidzia.

Była to bardzo ciekawa i pouczająca lekcja biologii i przyrody.

 

Celem zajęć z edukacji ekologicznej jest upowszechnianie i propagowanie idei ochrony środowiska, poznanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych.