Stypendia Premiera
W dniu 31 stycznia 2020r. w czasie Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Premiera. Wręczenia Stypendiów dokonała Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Katarzyna Nowacka oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz.


Wśród nagrodzonych były dwie uczennice ZSP. Wawszczyk Justyna ucz. kl.IV Technikum Nr 1 kier. ekonomiczny, uzyskała najwyższą średnią ocen
w Szkole w roku szk. 2018/2019 - 5,58 i zachowanie wzorowe, natomiast Katarzyna Stojek ucz. kl. IIIB, uzyskała najwyższą średnią ocen w III Liceum Ogólnokształcącym - 5,55 i zachowanie wzorowe.