W piątek 20.09 uczniowie klas humanistycznych 2a i 3a  spotkali się z absolwentką naszej szkoły p.Katarzyną Borkowską. Pani Kasia jest studentką I roku 2 stopnia studiów stacjonarnych na kierunku historia. We wrześniu odbywała praktyki studenckie w naszej szkole prowadząc zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Opowiedziała uczniom o swojej drodze w planowaniu dalszej nauki i zamiłowaniu do historii. Przybliżyła także informacje na temat: rankingu szkół, rekrutacji, form zajęć na uczelniach wyższych i życia studentów.