Spotkanie ze Strzelcami

14.01.2020 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego "Strzelec". Jest to jednostka o charakterze paramilitarnym, która działa na terenie powiatu kazimierskiego i buskiego. Głównym celem i zadaniem tej formacji jest praca nad rozwojem charakteru młodzieży, propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, ochrona i promocja zdrowego stylu życia, a także przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

                                                                                                                                                               A. Bałaga