Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Hej Kolęda, Kolęda…”

Czas adwentu i okres Bożego Narodzenia obfituje w śpiew kolęd i pastorałek. W naszej szkole ten śpiew  rozbrzmiewał już 9 grudnia 2019 r . podczas obywającego się konkursu kolęd i pastorałek .  
Komisja wyłoniła najlepiej przygotowanych spośród 7 solistów i 9 zespołów, którzy uświetnili koncertem laureatów przygotowany program świąteczny dnia 20 grudnia b.r. Specjalnym niusem w programie był „taniec aniołów” grupy dziewcząt z kołka tanecznego przygotowanego przez Panią Monikę Kuś.
Na zakończenie Pan Dyrektor Andrzej Bilewski wręczył wyróżnianym pamiątkowe dyplomy.
                                                                                    Katecheci ZSP