Niezwykły mecz…

By uczcić Papieża trzeba dobrać słowa,
by prawdziwa była zawsze słów wymowa;
o Jego wielkości i pracy codziennej,
o Jego wysiłku, miłości niezmiennej.

 
Dla tego, co dobre i co sprawiedliwe,
co oznacza prawdę i to, co uczciwe.

 Pracowite życie naszego Papieża,
bo On nieustannie do pokoju zmierzał.

 

  Wołał o sumienność, prosił o uczciwość,
wzywał o rozsądek i o sprawiedliwość.

  Tę wielkość Papieża dobrocią się mierzy,
bo do grona Wielkich Jan Paweł II należy.

 

Święty Jan Paweł II, nasz kochany Papież Polak. Był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata.

Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów.
 
Z okazji 100- lecia Jego urodzin chcemy przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.                              

  

 
Krótki życiorys Jana Pawła II

Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodził się 18 maja 1920 roku. Był polskim duchownym, poetą, arcybiskupem, kardynałem, natomiast od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież, głową Watykanu. Przyszedł na świat w Wadowicach. Jego młodość określały aktywności sportowe oraz funkcja ministranta w lokalnej parafii. Uczył się w wadowickim gimnazjum. Tuż przed wybuchem II wojny podjął się studiów polonistycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też brał udział w spotkaniach artystycznych, grał w teatrze. W 1942 roku podjął studia teologiczne w tajnym krakowskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W 1946 roku przyjął święcenia i został duszpasterzem. Później intensywnie pracował teologicznie, współpracując z katolickimi czasopismami. Brał udział w Soborze Watykańskim II wspinając się po kolejnych szczeblach hierarchii kościelnej. W efekcie biskupem został już w roku 1958, a arcybiskupem pięć lat później, by wreszcie w 1967 otrzymać nominację kardynalską. W 1978 roku konklawe wybrało Karola Wojtyłę na pierwszego w dziejach papieża Polaka. Rozpoczął tym samym pontyfikat trwający długo, bo przeszło 26 lat. Miał w tym czasie istotny wpływ na kształtowanie indywidualnych postaw oraz kształt społeczny, m.in. w kraju takim jak Polska. W roku 1981 miał miejsce zamach na jego życie, co udało mu się przeżyć. Był zwolennikiem ekumenizmu i pielgrzymem – odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 do Polski. Został autorytetem moralnym również z uwagi na cierpienie, jakie znosił szczególnie pod koniec pontyfikatu, nie rezygnując z posługi kapłańskiej do samego końca. 

Zmarł 2 kwietnia 2005 r.

Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 r.

Kanonizowany został 27 kwietnia 2014 r.

 

 

Ciekawostki o Janie Pawle II
 • Gdy miała miejsce czwarta pielgrzymka do Ojczyzny, w Olsztynie, jeden z dziennikarzy miał sposobność zadać papieżowi pytanie o zdrowie, na co Jan Paweł II odpowiedział:
  – „A jakoś człapię”.
 •  
 • Jan Paweł II nie stronił od humoru sytuacyjnego. Stać go było na takie konstatacje jak na przykład:
  – Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć – powiedział do księdza obok.
 •  
 • Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym bez okularów.
 •  
 • Jan Paweł II był pierwszym papieżem noszącym zegarek na rękę.
 •  
 • Był również pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym wspinaczkę górską, czy też pływającym kajakiem.
 •  
 • Jan Paweł II był pierwszym, który czysto odśpiewał „Ite, missa est”.
 •  
 • Jan Paweł II był pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na głowę Kościoła.
 •  
 • Jan Paweł II był również największym podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich papieży.
 •  
 • Papież był bardzo niezadowolony z tego, że obwozi się go w szklanej klatce.
 •  
 • Pracownicy Watykanu nie mogli pogodzić się z tym, że nowy papież nie chce korzystać z lektyki papieskiej, zwanej sedia gestatoria.
 •  
 • Podczas wypraw turystycznych ze studentami ks. Karol Wojtyła, zwany „Wujkiem”, często układał wierszyki i piosenki do różnych sytuacji.

 

Cytaty Jana Pawła II
 
„Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości.”

„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.”

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.”

„Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.”

„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.”

„Dopóki zwycięstwo jednych w klęsce drugich, dopóty żadna klęska nie jest ostatnia.”

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

„Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja.”

„Jest w ciele ludzkim zdolność wyrażania miłości, tej miłości, w której człowiek staje się darem.”

„Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.”

 

 

 ZSP w Busku Zdroju w dniu 18 X 2019 (piątek ) i 22 X 2109 (wtorek) pragnie   upamiętnić 100-lecie urodzin Karola Wojtyły papieża organizując turniej piłki nożnej chłopców oraz piłki siatkowej między Technikum a Liceum. ( dziewcząt i chłopców).

Rozgrywki mają na celu zintegrować uczniów podkreślając sportowy wymiar papieża świętego  Jana Pawła II.

Początek uświetni wspólny śpiew Barki ulubionej piosenki papieża.

 
Chętni do wzięcia udziału w meczu piłki siatkowej i nożnej proszeni są o zgłaszanie się
do Pana Piotra Zawadzińskiego.
 
 Z A P R A S Z A J Ą

Nauczyciele Wychowania Fizycznego i Katecheci