Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Projekt edukacyjny ,,Zwiedź z nami miasto słońca".

W dniu 25.01.2023r. uczennice klasy 4hp otrzymały nagrody książkowe i dyplomy za udział w projekcie edukacyjnym pod nazwą ,,Zwiedź z nami miasto słońca”. Uczennice przygotowały prezentacje w grupach pod okiem Pani Małgorzaty Gil przy współpracy
z biblioteką szkolną.

 

Podczas wręczania nagród Pan Dyrektor Andrzej Bilewski nadmienił, że czytanie książek wspomaga zdolności językowe, rozwija je, uwrażliwia, uczy empatii, kształtuje relacje z innymi ludźmi, bezpośrednio wpływa też na inteligencję człowieka. 

Metoda projektu to doskonała sytuacja edukacyjna służąca angażowaniu uczniów w proces uczenia się. Zaplanowane działania pozwalają swobodnie i ciekawie realizować podjęty temat.

 

GRATULUJEMY!!!