Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Szkolny ranking wypożyczeń.

W dniu 07.06.2023. ogłoszono wyniki statystyki  wypożyczeń za rok szkolny 2022-2023. Najwyższą średnią wypożyczeń miała klasa 3B. Gratulujemy uczniom! Bardzo dziękujemy za każde odwiedziny i zachęcamy do jeszcze częstszych kontaktów z książkami.