ROK SZKOLNY 2019/2020

 ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 „Harry Potter i jego świat magii”
Biblioteka szkolna ogłasza szkolny konkurs  literacki  pt. „Harry Potter i jego świat magii”
Zainteresowanych uczniów  prosimy o zgłaszanie się do organizatorek : Klaudii Białoń, Wioletty Mazur, Barbary Orłowskiej z klasy 4 h Tech. lub do biblioteki szkolnej.
 
KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 13 MARCA 2017 ROKU W SALI NR 1 
.......................................................................................................................
Biblioteka szkolna we współpracy z panią profesor Anetą Wójcikiewicz
zaprasza do udziału
w konkursie literackim pt. „List do pisarza”,
organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
i Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Kielcach.
 
Cele konkursu:
 1. upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 2. doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej,
 3. zainteresowanie dzieci i młodzież tradycyjną formą korespondencji,
 4. przypomnienie formy i znaczenia listu,
 5. pobudzenie twórczej wyobraźni,
 6. zwrócenie uwagi na poprawność stylistyczną i ortograficzną wypowiedzi pisemnej oraz stronę estetyczną.
 
Uczestnicy konkursu:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 
Zasady konkursu:
 1. każdy uczestnik konkursu ma za zadanie napisać list do wybranego pisarza o tematyce związanej z przeczytana książką tego autora,
 2. praca nie powinna przekraczać 2 stron papieru formatu A4,
 3. list powinien być napisany odręcznie i estetycznie (listy napisane na komputerze nie będą oceniane),
 4. przy ocenie listu istotne będzie:
  • poprawne zaadresowanie listu do wybranej osoby, tj. imię i nazwisko pisarza
    i kraj pochodzenia,w kopercie oprócz listu powinna się znaleźć kartka z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i nazwisko opiekuna),
  • do pracy należy dołączyć kart§ zgłoszenia oraz zgodę na nieodpłatne publikowanie pracy,
     5. obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie prawa autorskiego. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i wysyłane na inne konkursy.

Termin składania prac konkursowych – 31 marca 2017 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Konkurs literacki na reportaż  „Zwyczajni niezwyczajni”

Cele konkursu :                                                                                                                                                                   1. Uwrażliwienie uczniów na otaczającą nas rzeczywistość.
2. Pokazanie przykładów pozytywnych postaw ludzkich:
- pomoc ludziom w trudnych sytuacjach życiowych,
- przeciwstawienie się panującej wokół agresji,
- przykłady odwagi i troski o innych,
- autorytety młodych ludzi.
Organizator :
Biblioteka Szkolna
Koło Miłośników Literatury
Uczestnicy :
Uczniowie klas I – II LO, uczniowie klas I- III technikum, uczniowie ZSZ
Kryteria oceny :
 gatunek literacki – reportaż ( minimum 250 słów)
-ciekawe ujęcie
- bogactwo językowe
Przebieg konkursu:
Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej lub u polonistów.
Napisane prace należy oddać   do 20 maja 2015 r. do biblioteki szkolnej.
Skład jury
                   1. dyr. Wioletta Czupryna-Kopeć
 1. Aneta Wójcikiewicz
 2. Halina Szczepanik-Woźniak
Najlepsze reportaże będą nagrodzone !
 
Zasada pisania reportażu
ZASADA SZEŚCIU PYTAŃ:
KTO?
Kto jest bohaterem Twojego reportażu? Czy podałeś o nim wszystkie potrzebne informacje (imię, nazwisko, wiek, wygląd, czym się zajmuje)? Z jakiego powodu zainteresowałeś się właśnie tą osobą?
CO?
Co się wydarzyło? Co zrobiła ta osoba? Czego była świadkiem? To pytanie dotyczy wydarzenia,
o którym chcesz opowiedzieć.
GDZIE?
Gdzie to się wydarzyło? Podaj dokładne miejsce.
KIEDY?
Podaj czas wydarzeń.
PO CO?
o tym pisze- co chcę przez to powiedzieć, jaki problem poruszyć?
DLACZEGO?
Przyczyny podjęcia takiego tematu.
Cechy reportażu
- zawiera sprawdzone, rzetelne informacje,
- celem jest informowanie, ale także kształtowanie opinii czytelnika,
- nie ma w nim miejsca na rozdrabnianie się, niepotrzebne opisy i lanie wody,
- musi być dynamiczny- powinien ''wciągać'' czytelnika (działać tak jak film sensacyjny),
- może być pisany z perspektywy uczestnika wydarzeń lub z perspektywy obserwatora,
- dobry reportaż powinien zawierać odpowiedzi na tzw. dziennikarskie pytanie,
- najważniejsze jest napięcie, emocje.                                                                
                                                    

 

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki na reportaż

OBSERWUJĘ I OPISUJĘ ŚWIAT

Wiele zmian nastąpiło w Polsce w ostatnich latach. Co zmieniło się  w twoim najbliższym otoczeniu? Czy są to zmiany  budujące czy destrukcyjne?
 

 Napisz o tym!    

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Reportaż ma zawierać minimum 500 słów i wszystkie cechy tego gatunku publicystycznego.

Konkurs trwa do 15 stycznia 2016 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy informacyjnej przed biblioteką.Prace należy  składać w bibliotece u p. Haliny Woźniak.

Znalezione obrazy dla zapytania biblioteka gif

 

ROK SZKOLNY 2018/2019