Drodzy Czytelnicy
 
Informujemy, że od marca 2010 roku biblioteka szkolna uruchomiła
 
elektroniczne udostępnianie księgozbioru.
 
W związku z tym każdy z Was, chcąc wypożyczyć lub zwrócić książkę, powinien okazać się kartą czytelnika z kodem kreskowym.
Można także skorzystać z katalogu elektronicznego naszej biblioteki, który jest udostępniony na stanowiskach komputerowych w "ogródku".
                                                                 Zapraszamy
 
 
 
Przeglądanie katalogu
 
Jest to podstawowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu biblioteki. Mimo swojej prostoty ten sposób będzie skuteczny w znakomitej większości pytań kierowanych do katalogu.
Czytelnik ma tutaj do dyspozycji pięć katalogów-indeksów:
 • Autor – zawiera nazwiska autorów zapisane w postaci: Nazwisko, Imię (z przecinkiem po nazwisku).
 • Tytuł – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły tomów pozycji wielotomowych oraz tytuły prac współwydanych.
 • Serie wydawnicze – zawiera nazwy serii wydawniczych.
 • Hasła przedmiotowe – zawiera hasła przedmiotowe (tematyczne) zastosowane w katalogu.
 • UKD – zawiera symbole Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.
Aby prowadzić poszukiwania w odpowiednim katalogu należy kliknąć odpowiednią nazwę katalogu. Katalog przeszukujemy klikając literkę: prezentowane będą wszystkie pozycje, których zapis katalogowy rozpoczyna się odpowiednią literą. Np. w przypadku wyboru katalogu autorskiego, po kliknięciu litery M prezentowane będą pozycje autorów, których nazwiska rozpoczynają się tą literą.
Listę można przewijać posługując się przyciskami <<Poprzednia i Następna>> znajdującymi się na dole strony.
Kliknięcie tytułu wybranej pozycji kieruje nas do prezentacji pełnego opisu pozycji wraz z listą egzemplarzy.
 
Wyszukiwanie
 
Jest to funkcja podobna do przeglądania katalogu, lecz dające nieco większe możliwości w szybkim dotarciu do poszukiwanych pozycji.
Czytelnik ma tutaj do dyspozycji pięć katalogów-indeksów:
 • Autor – zawiera nazwiska autorów zapisane w postaci: Nazwisko, Imię (z przecinkiem po nazwisku).
 • Tytuł – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły tomów pozycji wielotomowych oraz tytuły prac współwydanych.
 • Serie wydawnicze – zawiera nazwy serii wydawniczych.
 • Hasła przedmiotowe – zawiera hasła przedmiotowe (tematyczne) zastosowane w katalogu.
 • UKD – zawiera symbole Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.
Aby przeglądać dany katalog wystarczy wybrać go z rozwijalnego menu, a następnie potwierdzić wybór kliknięciem przycisku Wyszukaj.
Przed kliknięciem „Wyszukaj” można również dopisać szukaną frazę. Najczęściej prowadzimy poszukiwania wpisując początek szukanego wyrażenia, np.
 • w indeksie autorskim – nazwisko, lub początkowe litery nazwiska,
 • w indeksie tytułowym – pierwsze, lub kilka pierwszych słów tytułu.
Można również szukać wyrażeń zawierających wprowadzaną frazę wyszukiwawczą, np. dowolne słowo zwarte w tytule książki, albo dowolne wyrażenie, które może być zawarte w haśle przedmiotowym. Aby skorzystać z tego sposobu wyszukiwania należy uprzednio zaznaczyć opcję Dowolny fragment pola.
Po kliknięciu przycisku Wyszukaj zostanie wyświetlona lista znalezionych pozycji. Listę można przewijać posługując się przyciskami <<Poprzednia i Następna>> znajdującymi się na dole strony. Kliknięcie tytułu wybranej pozycji kieruje nas do prezentacji pełnego opisu pozycji wraz z listą egzemplarzy.
 
Wyszukiwanie złożone
 
Wyszukiwanie złożone jest używane w tych przypadkach, kiedy wyszukiwanie proste zwraca zbyt dużo nieadekwatnych odpowiedzi. Takie sytuacje zdarzają się tym częściej, im większy jest katalog biblioteki.
W wyszukiwaniu złożonym podajemy zwykle więcej niż jedną informację wyszukiwawczą. Natomiast pomiędzy informacjami wyszukiwawczymi wybieramy spójniki logiczne: „lub”, „oraz”, „bez”.
 • lub – wyszukujemy pozycje zawierające co najmniej jedną z wpisanych fraz,
 • oraz – wyszukujemy pozycje zawierające wszystkie wpisane frazy,
 • bez – wyszukujemy pozycje, które nie zawierają wskazanej frazy.
Formularz wyszukiwania złożonego pozwala wyszukiwać książki na podstawie indeksów wszystkich indeksów dostępnych również w przeglądaniu katalogu. Dodatkowo istnieje możliwość przeszukiwania całości opisu (opcja Wszystkie pola). Co pozwala na wyszukanie np. książek określonego wydawcy.
Listę wyszukanych pozycji można dodatkowo zawęzić do określonych lat, w których książka się ukazała (pola Rok wydania). Można również ograniczyć wyszukiwanie do określonego typu dokumentu. Domyślnie poszukiwane są wszystkie rodzaje dokumentów, co oznacza pojawiający się w polu Typ dokumentu napis Wszystkie typy. Aby ograniczyć poszukiwanie do określonego typu dokumentu należy wybrać jeden z opisanych poniżej:
 • Książki
 • Dokumenty dźwiękowe, czyli głównie nagrania muzyczne znajdujące się na „tradycyjnych” nośnikach – płytach winylowych, kasetach, płytach CD.
 • Dokumenty filmowe, czyli filmy nagrane na taśmach, kasetach lub płytach DVD.
 • Dokumenty elektroniczne – tutaj znajdziemy wszelkie zbiory biblioteki zapisane na nośnikach „komputerowych”, a więc: wydawnictwa multimedialne, programy i gry komputerowe, informacyjne bazy danych; możemy tutaj również znaleźć opisy bibliograficzne stron WWW, z podanymi odsyłaczami do tych stron.
 • Druki muzyczne – znajdziemy tutaj opisy bibliograficzne nut, o ile biblioteka gromadzi takie wydawnictwa.
 • Kartoteka - ta część katalogu zawiera głównie opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, możemy tam również znaleźć np. skierowanie do fragmentów książek. Celem tworzenia kartoteki jest dostarczenie aktualnych, szczegółowych informacji na tematy interesujące czytelników biblioteki, głównie w oparciu o materiały zamieszczane w czasopismach.
 • Czasopisma – tutaj znajdziemy spis prenumerowanych przez bibliotekę czasopism, łącznie w wykazem posiadanych w zbiorach egzemplarzy tych czasopism.
Wyszukiwanie złożone posiada następujące właściwości:
 • Możemy poszukiwać nie tylko w jednym z indeksów, ale również w całości opisu bibliograficznego.
 • Wyszukiwanie w całości opisu bibliograficznego („Wszystkie pola”) oznacza również wyszukiwanie we wszystkich indeksach.
 • System przy wyszukiwaniu traktuje tak samo małe i duże litery.
 • Należy pamiętać, iż po nazwisku autora stawia się znak przecinka (np. Mickiewicz, Adam).
 • Poszukiwana fraza może się znajdować nie tylko na początku, ale również wewnątrz wybranego indeksu.
 • Możemy poszukiwać w obszarze wszystkich albo tylko jednego z dokumentów.
 • Dodatkowo można ograniczyć wyszukiwanie tylko do podanego zakresu lat wydania. Zakres ten może być jednostronnie otwarty, np. wpisanie w pole od: roku 2000 z pozostawieniem pustego pola do: oznacza poszukiwanie pozycji wydanych nie wcześniej niż w roku 2000.
Wyszukiwanie złożone zwraca listę opisów skróconych, analogicznie jak wyszukiwanie proste. Dostępne są te same możliwości wyświetlenia pełnego opisu wraz z informacją o egzemplarzach.