Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

W dniu 17 marca 2018r. młodzież prężnie działająca w I Buskiej Drużynie Wędrowniczej im. Zdzisława Zemły w naszej szkole  nie zważając na warunki pogodowe brała udział w XXIX Rajdzie „Szlakiem Powstania Styczniowego" na Grochowiska organizowanego przez Komendę Hufca ZHP Busko-Zdrój.

Przejściu trasy „ścieżką rowerową" na Grochowiska towarzyszyła piękna, aczkolwiek mroźna i śnieżna pogoda.

Krótkie przerwy podczas 9 kilometrowego rajdu były wskazane.

Po długiej i męczącej trasie w końcu upragniony znak:)


Po dojściu do miejscowości Grochowiska czekało na nas ognisko, kiełbaski i gorąca herbata.

Ognisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem...było bardzo zimno.


Podczas uroczystości uczczono pamięć poległych wspólną modlitwą oraz apelem poległych. Salwę honorową oddali Żuawi Śmierci z Buska-Zdroju.  Poszczególne delegacje patroli rajdowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod mogiłą powstańczą.

Również dzieci i młodzież licznie brała udział w uroczystościach.


Tutaj dnia 18 marca 1863 rozegrana została jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego. Oddziały w liczbie 3000 powstańców pod wodzą Mariana Langiewicza natknęły się na cztery kolumny rosyjskie liczące 3500 ludzi i 6 dział.

Bez wątpienia przełomowymi momentami bitwy, było zdobycie armat wroga przez oddział "żuawów śmierci" Rochebruna oraz likwidacja dwóch rot pułku smoleńskiego poprzez zabicie 200 Rosjan. Do zwycięstwa Polaków przyczynił się także ksiądz Agrypin Konarski, który przed śmiercią z krzyżem i rewolwerem w rękach prowadził powstańców do ataku.

W tej bitwie wziął udział także młody Adam Chmielowski - znany, jako święty Brat Albert. Straty po obu stronach wynosiły ok. 300 ludzi.

Dla upamiętnienia tego heroicznego czynu powstańczego, organizowana jest corocznie rekonstrukcja bitwy.


Po uroczystościach rocznicowych młodzież posiliła się wspaniałą grochówką, następnie wszyscy powrócili drogą powrotną autokarami pod Dom Harcerza.

Zachęcamy młodzież do brania udziału w tego typu inicjatywach, dzięki którym wspieramy naszą kondycję fizyczną, a także wzbogacamy wiedzę historyczną.