Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Klasa IIIA

Właśnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. Ten rok będzie dla nas rok pełen wyzwań i niepewości. Bedziemy podejmować pierwsze dorosłe decyzje dotyczące naszej przyszłości wybierając przedmioty na egzamin maturalny. To niewątpliwie pierwsze tak istotne dla naszej przyszłości wybory.

Poprzedni rok szkolny postawił nas w nowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Mamy nadzieję, że ten rok nie upłynie pod znakiem nauki zdalnej i bedziemy mogli przygotować się do matury w tradycyjnym toku nauki!