Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 "Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski"

Benjamin Franklin

 

 Rok szkolny 2021/2022

Witamy w klasie III

 

SAMORZĄD KLASOWY: 

PRZEWODNICZĄCY:  Jakub Farmas 

ZASTĘPCA:  Natalia Patrzałek 

SKARBNIK: Kamila Dratwa

wychowawca: Agnieszka Bałaga