Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

"Człowiekiem jestem i nic
co ludzkie, nie jest mi obce"

Terencjusz

W klasie I A LO o profilu humanistycznym:

- rozwijamy elokwencję, erudycję i intelekt,
- wychodzimy na wyższe poziomy świadomości,
- stajemy się kreatywni, wolni, bogaci w nową wiedzę i doświadczenie,
- wyrażamy swoje emocje w formach literackich, teatralnych i artystycznych,
- poznajemy magię teatru,
- oglądamy świat prawdziwie, barwnie i pięknie,
- cechuje nas miłość do języka ojczystego, umiłowanie pięknej polszczyzny,
- wdrażamy Sokratejską zasadę, że nauczać powinno się poprzez sympatię,
- w chwilach rozterek duchowych i "jaskółczego niepokoju" typowego dla udręczonych humanistów, zadajemy sobie pytanie: "To be, or not to be?".

A ponadto...
Pamiętamy o jednym:
"Nam dano, nie odebrano,
Mamy więcej, nie mniej"

 To my... artyści, humaniści...

 

1. Bernat Karolina
2. Błachucińska Dominika
3. Budzik Katarzyna
4. Coś Aleksandra
5. Jabłońska Kinga
6. Januszkiewicz Karolina
7. Jędrszczyk Justyna
8. Juszczak Agnieszka
9. Klimczak Magdalena
10. Korczak Anna
11. Kubasik Agnieszka
12. Kuźnia Karolina
13. Łabądź Patrycja
14. Markowska Aldona
15. Marzec Monika
16. Nizioł Agata
17. Olszowy Piotr
18. Pałasińska Aleksandra
19. Piasecka Agata
20. Pietrzyk Weronika
21. Prokop Hubert
22. Ptak Agnieszka
23. Sanecki Adrian
24. Sowula Paulina
25. Strączek Dominika
26. Strzelecka Iga
27. Szymbra Hubert
28. Wąs Julia Katarzyna
29. Wieczorek Dominika
30. Wójcik Kinga
31. Zapart Dorota
32. Zieliński Marcin