Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I
"Przyjrzyj się sobie u źródła,
a potem u ujścia, a zobaczysz
czy płynąłeś we właściwym kierunku"
 
Stanisław Jerzy Lec
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
 
Witamy Was w klasie 4h
 
Dnia 01.09.2021r o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, 
dla nas szczególnie ważny, gdyż przed nami egzaminy maturalne.
Dlatego już od pierwszego dnia z radością i pełnym zaangażowaniem przystępujemy do pracy.
 
 
Życzymy wszystkim wspaniałych wyników w nauce i sporcie !!! .
 
Naszą wychowawczynią jest Pani Mirosława Gajda.
 
 Samorząd klasy:
Przewodnicząca   - Weronika Zych
Z-ca przewodniczącej  - Magdalena Bogdalska
Skarbnik  - Julita Sitarz
Sekretarz  -Martyna Palkowska
Strona WWW  - Martyna Bonar i Emilia Sadkowska