Klasa II A LO 

        PROFIL HUMANISTYCZNY

                                  rok szkolny 2015 / 2016                          

  "Przyjrzyj się sobie u źródła,       

a potem u ujścia, a zobaczysz

czy płynąłeś we właściwym kierunku"

Stanisław Jerzy Lec

 

 

 

-Lubisz matmę?-Czy Ty jes­teś niepo­ważna?
-Wy­bacz sta­ry. Chcę być w życiu po­ważana.
-Ja też, ale co to ma do rzeczy?
-Mówią: ma­tema­tyka matką wszechrzeczy!
-Nie słucham ich - jes­tem hu­manistą!
-Ale mat­ma też pot­rzeb­na - bądź realistą.
-Jes­tem, bo ma­turę zdać za­mie­rzam.

 
I my wiemy, że...

Humanista to człowiek wszechstronnie wykształcony dlatego ten profil  jest dla nas wymarzony !

 

 HUMANIŚCI w składzie:

 1. Bątkowska Natalia                                                                      
 2. Buła Krystian
 3. Cieślik Amanda
 4. Dzierżak Magdalena
 5. Górak Joanna
 6. Janus Małgorzata
 7. Jaros Gabriela
 8. Kardynał Katarzyna
 9. Kępa Wiktoria
 10. Kostka Sylwia
 11. Łosin Katarzyna
 12. Maj Agata
 13. Majcher Natalia
 14. Marcjan Agnieszka
 15. Narwojsz Agnieszka
 16. Polak Jakub
 17. Rak Karol
 18. Soja Magdalen
 19. Stochmal Marlena
 20. Trelińska Magdalena
 21. Wojdas Iwona
 22. Zarzycka Paulina
 23. Zoch Tomasz 

Opiekę wychowawczą sprawuje nad nami: Agnieszka Bałaga

 

 

 

Klasa I A LO     

                                  rok szkolny 2014 / 2015                           

 

       


A W SZKOLE...       BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Z PANIĄ PEDAGOG

    

POZNAJEMY SZKOLNĄ  BIBLIOTEKĘ

  


Reprezentujemy szkołę w obchodach Święta Niepodległości w naszym mieście.

Magdalena Trelińska, Karol Rak, Paulina Zarzycka

Prezentujemy swoje talenty (Magdalena Dzierżak)

Kolędujemy...  (Karol Rak w szkolnych Jasełkach w roli Józefa)

 

Noworoczna wizyta u dzieci z Domu bł. Ojca Gwidona w Pacanowie  (Magdalena Trelińska)

 Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Magdalena Trelińska, Natalia Bątkowska, Katarzyna Łosin

 

wycieczka integracyjna