Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

To już TRZECIA klasa

SAMORZĄD KLASOWY w klasie III przedstawia się następująco:  

Przewodniczący: Dominika Styczeń

Z-ca przewodniczącego: Karolina Sieradzka

Skarbnik: Anita Brzostkiewicz

Wydarzenia:

Dzień nauczyciela

Wycieczka do Kielc

Studniówka

I A - 2016

II A - 2017