Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

17.12.2018 ponad stu uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w warsztatach animatora czasu wolnego, który zostal poprowadzony przez firmę ANIMATOR z Krakowa.

Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. 

W pierwszej kolejności zabawy dla dorosłych.

 

Następnie zabawy z chustą animacyjną dla dzieci i młodzieży. 

Na koniec wręczono nam zaświadczenia potwierdzające udział w kursie.

Teraz czekamy na ciąg dalszy czyli dwudniowy kurs animatora potwierdzony certyfikatem w dwóch językach.