Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Podsumowanie konkursu "Mistrz wiedzy o regionie" 

Dnia 02 kwietnia 2019 roku odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu "MISTRZ WIEDZY O REGIONIE" organizowanego przez Panią Krystynę Kaszubę i Iwonę Kąkol. KonkurS ten skierowany był do uczniów III klas Gimnazjum oraz VIII klas Szkoły Podstawowej. Miał on za zadanie w sposób ciekawy w postaci prezentacji multimedialnej ująć atrakcje powiatu buskiego ze szczególnym uwaględnieniem regionalizmu. 

Na podumowanie zostały zaproszone klasy hotelarskie tj. 2H i 3H oraz finaliści konkursu wraz z opiekunami.

Aby uczestnicy podsumowania mogli coś więcej "wynieść" z tego spotkania uczennica klasy IIH przedstawiła prezentację "Atrakcyjne zwiedzanie Ponidzia".


Spośród licznych prezentacji jakie zostały nadesłane organizatorzy przyznali trzy miejsca oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Hurtownię Hydrauliczną Fox w postaci sprzętu turystycznego.

III miejsce zajął Dominik Nowakowski z klasy III d uczeń z Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

II miejsce zajęła Katarzyna Ostrowska klasy 8 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Busku Zdroju.


I miejsce zajęła Adrianna Kłuskiewicz kl. IIIb uczennica z Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

Na koniec laureatka konkursu, która zajęła I miejsce zaprezentaowała swoją autorką prezentację pt."Rowerem do Kameduł".

Dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu.

 

Organizatorzy:

Krystyna Kaszuba 

Iwona Kąkol