Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Warsztaty filmowe

  

Szkolny Klub Meg@bajt wziął udział w warsztatach filmowych zorganizowanych przez Pana Pawła Kręta. Ich celem było rozwijanie zainteresowania sztuką filmową
i poznawanie specyfiki sprzętu multimedialnego.

 

Poczynając od obsługi filmowej kamery cyfrowej poprzez standardy zapisu obrazu i dźwięku, czynności reżyserskie, operatorskie i montażowe, uczniowie  poznawali wszystkie etapy powstawania filmu oraz zdali sobie sprawę, jaką rolę odgrywa człowiek przed i za kamerą.

 

 

   Ponadto ucznioiwie szkolili umiejętności z obsługi aparatu fotograficznego. Dzisiaj praktycznie każdy z nas ma aparat fotograficzny i chce jak najlepiej uchwycić pasjonujące chwile. Niestety nie zawsze zdjęcia, które zostają wykonane są poprawnie naświetlone, czy odpowiednio skadrowane.


Podczas zajęć mogliśmy nauczyć się podstaw fotografii i stać się świadomym fotografem. Poznaliśmy kluczowe zasady i pojęcia ze świata fotografii. 
 
Na warsztatach nauczyliśmy się wykonywać poprawne zdjęcia, aby poprawnie panować nad ustawieniami aparatu.