Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

W Bożonarodzeniowym Turnieju Europejskim, organizowanym przez Szkolny Klub Europejski w dniu 13.12.2022 r. wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich liceum oraz technikum.
Uczestnicy przygotowali się wcześniej do kilku konkurencji obejmujących wiedzę o zwyczajach i tradycjach adwentowo-bożonarodzeniowych wybranych krajów europejskich. Turniej ten przybliżył wszystkim tradycje krajów UE a jednocześnie miał za zadanie wzmocnienie poczucia jedności europejskiej. Każda klasa przygotowała prezentację zwyczajów i ciekawostek dotyczących okresu adwentowo-bożonarodzeniowego, wykonała ozdoby i słodkości popularne w danym kraju oraz zatańczyła wspólny taniec do piosenki świątecznej. Wszyscy mieli okazję wysłuchać dodatkowych informacji o krajach UE, przygotowanych przez członków Szkolnego Klubu Europejskiego. Na koniec poznaliśmy różne postacie, przynoszące dzieciom prezenty świąteczne i wysłuchaliśmy świątecznych życzeń, składanych w różnych językach. Jury oceniało skrupulatnie wszystkie konkurencje, wszyscy prezentowali się wspaniale, a na podium stanęły następujące zespoły klasowe:
I miejsce : klasa 3 H
II miejsce: 2 E
III miejsce: 2 H
Podczas świetnej zabawy uczniowie poznali tradycje świąteczne krajów UE a jednocześnie wzmocnili poczucie jedności europejskiej.