Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

Wycieczka integracyjna. 

 

W  dniu 20. 09. 2023 r. odbyła się wycieczka integracyjna zespołu klasowego 1 w. Uczniowie pojazdami elektrycznymi udali się na zwiedzanie Buska-Zdroju i okolic. Zwiedzili również Muzeum Lotnictwa oraz Park Zdrojowy wraz z tężnią. Następnie udaliśmy się na ognisko gdzie były pieczone kiełbaski, gry zespołowe i wspólne spędzanie czasu.