Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Dzień Życzliwości 

                W dniu 22 listopada  obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości. Połączone siły opiekunów SU i TPD pozwoliły te działania skierować na rzecz inicjatywy ,,Gwiazdka dla onkologii”. Dzięki zaangażowaniu klasy 2D zorganizowaliśmy "Słodki Kiermasz". W celu wsparcia tej szlachetnej inicjatywy, odwiedziła nas liczna grupa zainteresowanych. Podczas kiermaszu wspierały nas uczennice klasy 2D: Martyna Nalepa i Patrycja Zabłotna, które opiekowały się stoiskiem ze słodkościami.

               Klasy: 2c, 3h, 2d, 1e i 2h były odbiorcami prezentacji dotyczącej Dnia Życzliwości oraz podniesienia świadomości w kontekście budowania postawy życzliwej „wokół siebie”. Martyna Nalepa-autorka prezentacji, przedstawiała swoim kolegom i koleżankom fakty dot. Światowego Dnia Życzliwości: historię powstania, sposoby świętowania na całym świecie, działania i zachowania którymi możemy budować życzliwą przestrzeń i życzliwe relacje. W zakończeniu prezentacji przedstawiła literaturę, w której można zobaczyć bohaterów, którzy doświadczają poczucia sprawstwa i skuteczności, poczucia szczęścia w kontekście projektu czytelniczego w tle z życzliwością dla siebie i innych. W kolejnym punkcie spotkań z uczniami pani Monika Sowa-psycholog przybliżyła istotę tegorocznego hasła ,,Wróćmy do życzliwości” oraz przekierowała uwagę na fakt jak w codziennym życiu, przy użyciu miłego słowa, gestu czy choćby uśmiechu możemy tworzyć lepszy, piękniejszy świat, który jest częścią nas samych.

               Zbiórka funduszy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki wsparciu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły uzbieraliśmy kwotę dwukrotnie większą niż w poprzednim roku. Podziękowania szczególne należą się rodzicom uczniów klasy 2D, którzy ofiarowali pyszne wypieki.

Za tworzenie relacji w mediach społecznościowych dziękujemy Natalii Kwiecień z kl. 3e.

Organizatorzy:

Monika Sowa, Anna Marzec,  Ewelina Majcher