Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 

CHANGING PLACES AT HOME 

Lekcja w Szkole Podstawowej im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku -Zdroju

 

W ramach aktywności Changing Places at Home, uczennice klasy 3g: Izabela Olszewska i Weronika Guła, dnia 16. 03. 2018r. przeprowadziły zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju. Dziewczyny wcieliły się w role nauczycieli języka angielskiego ! Zadanie było trudne, gdyż uczniami byli pierwszoklasiści.

         

 

Iza i Weronika bardzo dobrze przygotowały się do lekcji. Przygotowały wiele pomocy dydaktycznych i ćwiczeń aktywizujących. Wraz z dziećmi śpiewały - jednocześnie utrwalały znajomość słownictwa z zakresu części ciała.

  

  

Przygotowały również obrazki, które dzieci miały za zadanie pokolorować i krótko opisać.

Wprowadziły także nowe słownictwo z zakresu zwierząt.

  

Dzieciom bardzo podobała się lekcja, chętnie wykonywały wszystkie zadania!