Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 Dzień Wiosny 2024r. w Świecie Mitologii Słowiańskiej

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał świat naszych przodków? Jakie opowieści snuli wśród gęstych lasów i rozległych równin? Dzięki pasji i zaangażowaniu naszej młodzieży, odkryliśmy bogactwo mitologii słowiańskiej.
W dzisiejszych czasach łatwo zapomnieć o bogatej kulturze i historii naszych przodków. Młodzi entuzjaści mitologii słowiańskiej nie tylko odzyskali zapomniane opowieści poprzez zaprezentowanie postaci z mitologii słowiańskich, ale także wskazali, że warto zachować żywą pamięć o naszych korzeniach i tożsamości.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie w przygotowania i realizację Dnia Wiosny wszystkim uczestnikom;

klasom: 1C,1e, 1h, 2C,2D;

sekcji artystycznej w składzie: Patrycja Stochlińska, Natalia Kałuża, Weronika Prędka, Barbara Czapla;

osobom odpowiedzialnym za dźwięk i nagłośnienie; Bartosz Wach, Aleksandra Borzęcka; 

 Jury w składzie: Dyrektor Andrzej Bilewski, Wicedyrektor Wioletta Czupryna-Kopeć, Laura Kabat, Patrycja Mazurek, Filip Gunia, Kamil Gumuła

oraz organizatorom Monice Deręgowskiej - Rajczak, Annie Marzec.