Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego. 

1 lutego 2018r. odbyła się w Hali Targów w Kielcach Konferencja dotycząca kształcenia zawodowego. Uczestniczyło w nim ponad 150 dyrektorów szkół, pracodawców i innych osób pracujących na rzecz szkolnictwa zawodowego. Informacje dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego z "pierwszej ręki" przekazała Pani Minister Anna Zalewska.
W holu przygotowały prezentacje swoich produktów wybrane szkoły gastronomiczne (8 szkół) z województwa świętokrzyskiego.


                                                              Stoisko gotowe na przyjęcie gości.


                                                                                Czekając na gości.

       ... i zaczęło się

Nasze stoisko odwiedziła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska z Wojewodą Świętokrzyską Agatą Wojtyszek

                             Honory gospodarzy pełnili: Starosta Buski Jerzy Kolarz i Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski


                                                  Pamiątkowe zdjęcie z Panią Minister i Panią Wojewodą.


  Również dyrektorzy buskich szkół odwiedzili nasze stoisko.

                                                Bardzo smakował im prezentowane produkty.

                    Również stoiska innych szkół prezentowały się znakomicie.