Rajd  i coś  więcej …

XVIII Rajd Świętokrzyski, który odbył się  dnia  23.09.2017 roku  zgromadził trzy tysiące uczestników a w tym  wielu ludzi młodych z  trzech diecezji:  Radomskiej, Sandomierskiej
i Kieleckiej.

Wśród nich wzięli  udział s. Chrystiana Budzyńska i s. Liliana Żaczek wraz z  uczniami ZSP Nr 1  im. M. Kopernika  i Pan  Mariusz  Żabiński  i grupą młodych z  parafii N. M. P. w  Busku  Zdroju.

Uczestnicy rajdu  trasy „Witosławskiej” pierwsze  swoje  kroki skierowali    do  kaplicy pod wezwaniem  Ducha Świętego, by zawierzyć swoje pielgrzymowanie  i otrzymać  kapłańskie  błogosławieństwo.   Wsparci „mocą z wysoka” pokonali  leśne niespodzianki i szczęśliwie  dotarli do sanktuarium  Krzyża Świętego i wzięli udział we  Mszy Świętej odprawianej przez Pasterzy wyżej wspomnianych  diecezji.

Na uwagę zasługuje  również grupa rowerowa, która dotarła z Kielc pod przewodnictwem
Ks. Bp. Mariana  Florczyka.

                                                                         s. Chrystiana  Budzyńska