RAJD PIESZY SZLAKIEM BOHATERÓW NARODOWYCH

Wspólnie z uczniami z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego działającymi w Związku Strzeleckim „Strzelec” z Kielc w dniu 22 lutego 2018 roku braliśmy udział w rajdzie pieszym po miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie Kielc  i okolic. Początek pieszej wędrówki rozpoczęliśmy od udania się na zbocze Góry Pierścienicy, gdzie w okresie II wojny światowej Niemcy przeprowadzali masowe egzekucje Polaków w ramach tzw. „Akcji AB”, polegającej na likwidacji polskich elit politycznych i kulturalnych. Po obejrzeniu tego miejsca zbiorowych straceń, przeszliśmy szlakiem zielonym przez malownicze lasy i wzgórza otaczające Kielce. W pobliżu Słowika po przejściu przez linie kolejową dotarliśmy w pobliże rzeczki Trupieniec, gdzie znajduje się pomnik poświęcony pierwszemu legioniście, który w 1914r. wjechał do Kielc na czele zwiadu konnego – Kazimierza „Herwina” Piątka. Po krótkim wykładzie Tomasza Ossowskiego dotyczącego działań legionistów Józefa Piłsudskiego w latach 1914 – 1915 na kielecczyźnie poszliśmy wzdłuż wspomnianej już wcześniej rzeczki na Górę Patrol – miejsce dwudniowej bitwy żołnierzy AK w 1944r. z wojskami niemieckimi. Po dotarciu na tą górę, zeszliśmy szlakiem czerwonym w kierunku Góry Brusznia, gdzie w 1863r. zebrali się powstańcy styczniowi. Z Bruszni przeszliśmy szlakiem powstańców 1863 roku na Karczówkę. W kościele na Karczówce obejrzeliśmy unikalną rzeźbę św. Barbary wykonaną z samorodka galeny ołowianej, który został znaleziony na Karczówce. Warto dodać, że tereny wokół Karczówki były kiedyś obszarem intensywnego wydobycia rudy ołowiu – galeny. Po zakończeniu zwiedzania zespołu klasztornego wycieczka zakończyła się i udaliśmy się busem do Buska – Zdroju.
Rajd ten był nie tylko wycieczką historyczno – turystyczną, ale również hołdem oddanym bohaterom poległym za Ojczyznę w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

                                                                                                                                                  Mariusz Żabiński 

Miejsce straceń na stoku Góry Pierścienicy 

Tablica pamiątkowa

W oczekiwaniu na podniesieniu szlabanu - Słowik

Góra Brusznia - miejsce zbiórki powstańców styczniowych

Tablica powstańcza w pobliżu krzyża.