W naszej szkole odbyły się kolejne szkolne elimnacje do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, w tym roku to już LIX Edycja. Tematem wiodącym była "Demokracja - istota, idee, cele i ich realizacja".

Do olimpiady zgłosiły się uczennice z klasy 1B: Martyna Adamczyk, Katarzyna Stojek, Julia Wolna

oraz uczeń z klasy 3A: Arkadiusz Lech

POWODZENIA!