Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Wycieczka do Wrocławia

 W  dniach 27-29 kwietnia 2022r.uczniowie klasy IIh uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji Narodowej  "Poznaj Polskę". Wycieczka została dofinansowana kwotą 15000zł.
Celem tego przedsięwzięcia było wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.
Wyjazd  pozwolił uczniom ZSP - Technikum Nr 1 na poznanie dziedzictwa narodowego  oraz popularyzację osiągnięć polskiej kultury. Uczniowie odwiedzili 6 punktów edukacyjnych.

1. Wrocław-zespół historycznego centrum.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z 1994r. Zespół historycznego centrum Wrocławia został uznany za Pomnik Historii.

 

W tle gotycki ratusz oraz kopia zabytkowego pręgierza na rynku wrocławskim.

                                         O najciekawszych zabytkach tej części Wrocławia opowiadał przewodnik.

Wrocław jest historyczną stolicą Śląska.Centralną częścią lewobrzeżnego miasta lokacyjnego jest wielki Rynek otoczony sześćdziesięcioma kamienicami.  Spośród licznej grupy obiektów zabytkowych na uwagę zasługuje wybitnej klasy gotycki ratusz. Pod koniec II wojny światowej miasto zostało ogromnie zniszczone. O jego przynależności do Polski zadecydowano na Konferencji w Poczdamie.

2. Muzeum Narodowe we Wrocławiu -Panorama Racławicka.

Pomysłodawcą Panoramy Racławickiej, olbrzymiego obrazu o wymiarach 15 × 114 m, był znany lwowski malarz Jan Styka , który zaprosił do współpracy, miedzy innymi, znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka . Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu  100  rocznicy  insurekcji kościuszkowskiej – bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 r. pod Racławicami przez wojska powstańcze (z udziałem słynnych kosynierów) pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi.

 

Do II wojny światowej miejscem ekspozycji obrazu był Lwów.
Po II wojnie światowej wraz ze zbiorami Ossolineum został przywieziony do Wrocławia.
 

 3. Muzeum Narodowe we Wrocławiu-gmach główny.

 Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu liczą obecnie ponad 200 000 obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki. Podstawę kolekcji tworzą obiekty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich.

Znajdują się tu także dzieła sztuki przekazane w 1946 roku z lwowskich galerii sztuki przez ówczesne władze ZSRR.

    

 Fragment dziedzińca głównego gmachu

           Wybrane dzieła ze zbiorów muzeum:

 

Śluby Jana Kazimierza                             Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu

„Cudo-Twórcy” to wystawa, która prezentuje trzy kolekcje: sztuki Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
rzemiosła artystycznego i kultury materialnej oraz współczesnej ceramiki i szkła artystycznego.

      

 

 4. Muzeum Narodowe we Wrocławiu-Muzeum Etnograficzne.

 

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku, która specjalizuje się w etnograficznej dokumentacji regionu.

Na wystawie można obejrzeć eksponaty związane z dawną kulturą tradycyjną.

Narzędzia i przedmioty codziennego użytku.                          Przykład sposobu budowania dawnych domów.

5. Muzeum Narodowe we Wrocławiu-Pawilon Czterech Kopuł.

 

 Prezentacja najciekawszych obiektów w Pawilonie Czterech Kopuł to ukazanie różnorodności

i wielowątkowości polskiej sztuki nowoczesnej oraz współczesnej.

Podstawową część zbioru stanowią prace wybitnych polskich artystów, takich jak m.in.: Magdalena Abakanowicz,
Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski, Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, Katarzyna Kozyra,
Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Alina Szapocznikow.
Kolekcję uzupełniają pozyskane w ostatnim czasie prace przedstawicieli najmłodszej generacji,
m.in. Piotra Janasa i Jakuba Juliana Ziółkowskiego.
Na wystawie pokazywane są również dzieła reprezentujące artystyczne środowisko Wrocławia.
 
6. Wrocław Centrum Historii Zajezdnia.
 
Wystawa „Wrocław 1945–2016” jest opowieścią o powojennych losach miasta i jego mieszkańców,
którzy przyjeżdżali z różnych stron Polski i Kresów i od nowa tworzyli
społeczną, kulturową i naukową społeczność miasta.
 
W kiosku RUCH -wspomnienia.                       Wnętrze pokoju w stylu 70 lat XXw.
 
Pan przewodnik opowiada o wielokulturowości literackiej i architektonicznej Wrocławia
 
 Wnętrze dawnego autobusu.   Z biegiem lat zmieniały się nazwy wrocławskich ulic.
 
 
 
 
Zwiedziliśmy już wszystkie zaplanowane obiekty. Kierowcy gotowi, więc wracamy do Buska.
 
 
 
Uzupełnieniem programu pobytu była wizyta w Hali Stulecia.
 
Powstanie hali, najsłynniejszego dzieła wrocławskiego modernizmu, związane było z setną rocznicą wydania
we Wrocławiu przez Fryderyka Wilhelma III odezwy Do mojego ludu z 17 marca 1813 roku,
wzywającej do powszechnego oporu przeciwko Napoleonowi Bonaparte.
Rocznicę postanowiono uczcić odpowiednio wielką wystawą, prezentującą historię i gospodarczy dorobek Śląska.
Wnętrze hali
W specjalnych goglach wirtualny seans o historii powstawania budowli.
 
 Odwiedziliśmy także wrocławski ogród zoologiczny.
 
 
 
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu,
zwłaszcza że pogoda sprzyjała  spacerom po malowniczych zakątkach.
Uczniowie pełni wrazeń powrócili do domu.
 
Nad liczebnością grupy oprócz wychowawców czuwali klasowi rachmistrze.