"Zagraj z Kopernikiem" -  konkursy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych

UWAGA UWAGA ÓSMOKLASIŚCI!

Już niedugo na naszej stronie internetowej i na Instagramie szkolnym: zspbusko_kopernik pojawią się  regulaminy przygotowanych przez nas konkursów.

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy!