Stypendia Starosty Buskiego


We wrześniu  2020 roku  miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendium Starosty Buskiego uczniom szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Buskiego.

Stypendium to przyznaje się uczniom, którzy m.in. uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen. Uczniowie otrzymują je  w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Najwyższe średnie uzyskali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego Katarzyna Bartocha III A (śr. ocen 5.44) - oraz Technikum Nr 1 - Izabela Prokop z klasy IV h (śr.ocen).

Stypendystom gratulujemy znakomitych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!