Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów ZSP w Busku Zdroju do udziału

w konkursie plastycznym 230. rocznika uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem

TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 10.05.2021 r.