Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Stypendia 2021

Zakończenie I okresu nauki oraz zbliżające się Święto Nauki były okazją do podsumowania pracy.

Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski powitał Starostę Buskiego Jerzego Kolarza oraz wszystkich przybyłych na uroczystość.

Ze względu na pandemię dopiero teraz Pan Starosta Jerzy Kolarz, w imieniu Prezesa RM wręczył Stypendia Premiera.

Stypendia dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały:Nikola Pompa, Julia Orkisz, Ola Kuźnia i Dominika Łocha.

Dyrektor Szkoły przyznał stypendia za wyniki w nauce

uczniom, którzy uzyskali średnią ocen za I okres roku szkolnego 2020/2021 co namniej 4,75 i dobre zachowanie.

Stypendia otrzymało 16 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego.

Troje uczniów Szkoły Banżowej I Stopnia Nr 1.

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymało również 30 uczniów Technikum Nr1 .

Natomiast Martyna Bonar otrzymała Stypendium Dyrektora Szkoły za osiągnięcia spotrowe i reprezentowanie Szkoły.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!