Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

ZAKOŃCZENIE SZKOŁY BRANŻOWEJ 2020/2021

24 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie szkoły oraz zakończenie roku szkolnego 2020/2021 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1. Szkolne mury opuściło w tym roku 12 absolwentów. Na rynek pracy wkroczyło 6 fryzjerów, 5 kucharzy i 1 piekarz.

 Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Andrzej Bilewski, który w swoim przemówieniu pożegnał tegorocznych absolwentów.

Wyróżniający się absolwenci: Kamila Pakuła, Jakub Niećwieja i Robert Lisek otrzymali świadectwa i nagrody książkowe z rąk Pana Dyrektora i wychowawcy klasy- p. Agnieszki Zielińskiej.

Roksana Segita otrzymała również Nagrodę Starosty, którą wręczyła Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renata Krzemień.

W imieniu absolwentów - dyrekcji, wychowawcy i nauczycielom podziękowali: Kamila Pakuła, Roksana Segita i Jakub Niećwieja.

Uczniowie klasy II wp oraz II wg obdarowali swoich starszych kolegów pamiątkowymi upominkami.

Następnie nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie klas pierwszych  i drugich, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75:

Z klasy II wp : Daria Mostek, Manuela Mostek, Krystian Patryak, Jagoda Słabiak

Z klasy II wg : Oliwia Chrzan-Maliga, Monika Fortuńska, Weronika Kwiecień, Wiktoria Wojdas

Katarzyna Pawlik otrzymała Nagrodę Starosty.

Z klasy I wp : Mateusz Adamczyk, Kinga Jaros, Roksana Sowińska, Karolina Wojdas

Z klasy I wfp Julia Piotrowska

Uroczystość uświetnił występ wokalny Nikoli Pompy z klasy II Bp.