Samorząd Uczniowski 2014/2015

 Skład Samorządu Uczniowskiego  

 

 Przewodniczący:
 Maciej Drozdzowski

Zastępcy przewodniczącego:

Julia Wąs, Malwina Śliwa, Aneta Kubasik

Skarbnik:

 Magdalena Trelińska

  

 

 Archiwum Samorządu Uczniowskiego