Koniec szkoły i co dalej?

      W dniu 02.04.2019r uczniowie klas maturalnych III A, IIIB i IIIC uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym panią Elżbietą Ścióg z Młodzieżowego Centrum Karier OHP

                                
       Po przywitaniu prelegentki pan dyrektor Andrzej Bilewski przybliżył swoją karierę zawodową, co stanowiło doskonały przykład do kontynuowania tematu zaproponowanego przez panią Elżbietę Ścióg.
                                
       Treść spotkania dotyczyła rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz    promocji drugiej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
W trakcie prelekcji młodzież nabyła informację o zasadach funkcjonowania Młodzieżowego Centrum Karier OHP w Busku-Zdroju tj. o możliwości korzystania z nieodpłatnych usług doradcy zawodowego także po ukończeniu szkoły.
                        

     Prelegentka przedstawiła kilka faktów i mitów dotyczących absolwentów wychodzących na rynek pracy. Uczniowie dowiedzieli się więcej o istocie dobrych, a co za tym idzie przemyślanych wyborów. Pani Elżbieta Ścióg jako doświadczony obserwator rynku pracy przybliżyła młodym ludziom, jak ważna jest własna aktywność zawodowa i zdobywanie bezcennych doświadczeń na rynku pracy.  

       Podczas spotkania uczniowie klas maturalnych usłyszeli od prowadzącej  dlaczego warto wkomponować posiadane już umiejętności w dalsze wybory zawodowe oraz o istocie szerszego spojrzenia na wybrany zawód.
        
     
Wiedza zdobyta podczas spotkania zapewne zaowocuje w pierwszych chwilach tuż po ukończeniu szkoły. Na zakończenie spotkania młodzież podziękowała pani Elżbiecie Ścióg za przekazaną informacje.

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/dzien-otwarty-mck-ohp-w-zespole-szkol-ponadgimnazjalnych-im-mikolaja-kopernika-w-busku-zdroju/