Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

            Moi Drodzy !
     W Szkołach naszego Zespołu w szczególny sposób traktujemy sprawy kształcenia. Sprawdzone grono doświadczonych i profesjonalnie przygotowanych pedagogów, wykorzystując  nowoczesne  metody   i   środki   dydaktyczne, z   pełnym   oddaniem   przekazuje   uczniom   bogatą    wiedzę i praktyczne umiejętności. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej czy kontynuowania nauki.
   Zdając sobie sprawę z tego, że nie tylko nauką i pracą człowiek żyje, proponujemy naszym uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają wszystkim chętnym rozwijanie zainteresowań oraz atrakcyjne możliwości spędzania wolnego czasu.
   Kształtując i rozwijając najlepsze cechy osobowości młodych ludzi szczególny nacisk  kładziemy  na  to,  by nasi wychowankowie byli ludźmi odpowiedzialnymi i przedsiębiorczymi. Jestem przekonany, że dzięki tym walorom będą mogli szybciej i lepiej urządzić swoje miejsce w dorosłym życiu.
Nasze Szkoły są bezpieczne, a panująca w nich przyjazna i partnerska atmosfera skłania do dobrej nauki.
  Drodzy Rodzice!
Chcecie ze spokojem i satysfakcją obserwować dorastanie i naukę swoich pociech - wybierzcie dla nich jedną
z naszych Szkół. Zapewniam, że po kilku latach Wasze dzieci opuszczą mury naszego Zespołu Szkół jako wspaniali
i wykształceni młodzi ludzie, którzy będą dla Państwa powodem do dumy. 
Serdecznie pozdrawiam i... do zobaczenia!
                        Dyrektor

             mgr inż. Andrzej Bilewski