Konkurs wiedzy religijnej

Tytuł I edycji:  Jan Paweł II – wielki błogosławiony naszych czasów.

Regulamin

1.      Uczestnicy konkursu                                                          

Uczestnikiem konkursu  może zostać każdy uczeń ZSP Nr 1 w Busku Zdroju.

2.       Cel konkursu

Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań humanistycznych i religijnych oraz poszerzenie wiedzy o wybitnych osobowościach żyjących w naszych czasach.

3.       Zasady konkursu

Konkurs trwa od 02.03  do 01.04 2011 r. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach.

1. etap -

02- 11.marca 2011 codzienne oprócz sobót i niedziel będą ukazywały się  na stronie internetowej  ZSP1 w zakładce KONKURSY po dwa pytania, na które należy udzielić odpowiedzi wysyłając je na niżej załączony adres  internetowy. Czas na udzielenie odpowiedzi na opublikowane pytania kończy się w momencie umieszczenia kolejnych zagadnień.

2. etap -

od 12-25 marca 2011r.

W poniedziałki i środy będzie się ukazywało po 5 pytań.

3 etap-

od 26 marca do 1 kwietnia 2011r.

31 marca ukaże się zestaw 15 pytań, względem których należy postąpić tak jak w poprzednich etapach.

Zwycięzcą  konkursu zostanie uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

·         Pytania będą umieszczane  na stronie  internetowej szkoły w odpowiednich zakładkach.

·         Odpowiedzi  wraz z danymi (imię, nazwisko, klasa) należy wysyłać na adres: jp2.zsp1@interia.pl.

·         Ogłoszenie wyników  nastąpi 07.04.2011r.  na stronie internetowej Naszej Szkoły.

4.       Nagrody

W konkursie przewidziane  są atrakcyjne  nagrody.

Nagrodę główną odtwarzacz MP4 otrzyma osoba, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Dla laureatów 2 i 3 miejsca przewidziano również ciekawe nagrody "niespodzianki". Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. W przypadku jednakowej liczby punktów organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testu pisemnego wśród zainteresowanych osób w terminie ustalonym przez organizatora. Osoby których taka sytuacja będzie dotyczyć zostaną powiadomione drogą elektroniczną 04. 04. 2011r.

5.       Organizatorem konkursu są katecheci naszej szkoły, a fundatorem nagród Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców ZSP1.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!!!!

     Etap I wyniki

    Etap II - wyniki

  Wyniki konkursu